Bine ați venit pe site-ul nostru! Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.
Mulțumim! Cererea ta a fost primită!
Oops! Ceva nu a mers bine în timpul trimiterii formularului.

Întrebări frecvente

Găsiți răspunsuri la întrebările frecvente.

Ce este cogenerarea de înaltă eficiență?

Cogenerarea de înaltă eficiență sau CHP (Combined Heat and Power), reprezintă un proces prin care se generează simultan energie electrică și termică utilă într-un singur sistem, maximizând utilizarea energiei furnizate.

Ce este un sistem eficient de încălzire centralizată?

Conform directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, un „sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care utilizează cel puţin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică cogenerată sau 50% dintr-o combinaţie de energie și căldură de tipul celor sus-menţionate;”

Ce este taxonomia în domeniul energiei?

Taxonomia este în general o disciplină din domenii științifice care se ocupă cu clasificarea, numirea și organizarea obiectelor și organismelor în categorii sau grupuri pe baza caracteristicilor comune pe care le au, având ca scop principal de a crea un sistem ordonat și coerent de clasificare a diversității vieții sau a altor elemente studiate.

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit 'Regulamentul de Taxonomie') stabilește cadrul pentru crearea Taxonomiei UE a activităților economice ecologic sustenabile. Regulamentul de Taxonomie are în vedere ca aceste activități economice să respecte criteriile tehnice de selecție stabilite în actele delegate adoptate de Comisie.

În esență, regulamentul stabilește standarde pentru cogenerare, astfel încât aceasta să fie considerată ecologic sustenabilă în cadrul Uniunii Europene. Aceste standarde vizează eficiența energetică și reducerea impactului asupra mediului, contribuind la obiectivele UE privind dezvoltarea durabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru CE cogenerare?

Cogenerare este una dintre soluțiile de eficiență energetică privind utilizarea combustibililor de orice fel de tip, pentru că poate să asigure simultan consumul de energie electrica și căldură sub forma de abur, apa fierbinte, apă caldă, apă răcită. Poate să conducă la independența energetică a consumatorului fiind o soluție prietenoasă cu mediul înconjurător și în același timp sustenabilă.

Cum devin membru COGEN România?

Trimiteți-ne un email cu fișa de înscriere, pe adresa office@cogen.ro.